Friday, June 21, 2024

Ang Pagsasara ng Kabanata

by Nikole Elli | February 16, 2022

Isinilid ko sa aking bulsa ang panyong pamunas ng hiya at takot na harapin sya. Isa… dalawa… tatlong taon na ang nakalipas. Hindi na sariwa ang mga sugat ng puso. Ang mga ito’y naghilom na. 

Sa kanyang maamong mukha at matamis na ngiti, nakikita ko ang dating siya… ang dating kami… at ang matatamis naming mga sandali. Pawang biktima lamang ng maling panahon at pagkakataon, ngayo’y nagkatagpo muli. 

Masaya naman ang gabi pwera na lamang sa katahimikang napapadalas tuwing natatanong na namin ang aming sarili, “Saan nga ba nagkamali?”

Sadyang malupit ang tadhana para sa ’ming dalawang nawawalang kaluluwa. Noo’y inakalang hahamakin ang lahat kung kami’y iisa. Makalipas ang tatlong taon, patuloy naming tinatahak ang landas ng buhay bilang hiwalay na kaluluwang minsa’y itinadhana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest articles