Thursday, April 18, 2024

Haw-ang

Zarelle Glen Dorothy A. Villanzana | February 5, 2022

Nakabati ako og gamay nga kaguol, apan diin ni nagagikan? Sa akoang pagbana-bana, wala may nasamdan ug namatay. Basin, basin, nga tungod ni sa palibot nga gipuruhan sa tingog nga makabungog. Dili sa kusog nga agik-ik, apan sa panaglalis nga maoy nagpadilaab sa tibuok pinuy-anan. Ang mga pinulungan nilang gibuy-an nahimong mga sugnod sa nagadilaab nga kalayo — paspas nga nagkuyanap ug dili mapugngan. Mahimo lamang nakong magtak-om sa akong baba samtang nagapundo sa kilid, magpaabot nga mapalong ang kalayong nagkainit samtang nagasulay ko niini og dul-it. Bisan pa ang kusog nga hangin di gayud kayang mopalong sa ulbo sa kalayo. Ang kakusog sa kalayo mao sad ang kahilom niining haw-ang sa dughang nagpangutana, “Ngano naabot niini? Ug nganong usahay sa kinabuhi, dili nato mapungngan ug kita magasakit gikan niining mga kalayong magkainit?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest articles