Sunday, June 23, 2024

Wikang Filipino? Baka Wikang Tagalog

Filipino: wika ng karunungan. Ang wika ay isang batayan sa isang progresibong bansa. Nababatay rin sa ating kultura kung gaano ka yabong ang ating wika. Ang mga ito ang palaging binabanggit ng ating mga guro sa Filipino sa simula ng talakayan.

Ayon sa isang talumpati  sa pagtatanghal ng mgamananalumpati sa Talumpati ng Taon, ang wikang pambansa ay minsan na tinutukoy sa diyalektong Tagalog. Ngunit tandaan po natin na ang diyalektong Tagalog ay isang batayan lamang sa ating wikang pambansa. At ayon sa Kautusang Pangkagawaran (Blg. 7) ng Kagawaran ng Edukasyon, isinasasaad dito na ang wikang Filipino ang salitang dapat gamitin bilang Wikang Pambansa.

Ngunit, bakit nga ba hindi Cebuano ang karaniwang ginagamit sa malalaking parte ng Visayas at patina Mindanao ang gamitin? Dahil nga ba nasa Luzon ang Kapitolyo ng Pilipinas ay dapat tayong mag-adjust para sakanila? Batay sa pagsasaliksik, ang wikang tagalong ang pinaka akmang bilang Wikang Pambansa dahil sa mga katangiang taglay nito.

Ang wikang Tagalog ay isa sa mga pinakamadaling wika na pag-aralan. Dahil maraming salita ang kahawig sa Tagalog, mas madali ang pagtuturo at pagsasalin ng mga kahulugan ng mga ito.

Ang wikang Tagalog ay mayaman dahil kapag ang isang salita ay dinadagdagan ng ibang salita ay mayroong nabubuong tambalan. Ang pagdadagdag ng mga mopermang nakakalikha ng mga bagong salita ay lalong nagpapalawak sa wikang Tagalog. Sa simpleng pagdadagdag ng mga panlapi, mas lumalawak ang mga kahulugan ng mga salitang-ugat.

Ang wikang Tagalog, kahit na mahirap intindihin, ay madali namang matututunan. Dahil madaling maintindihan ang diwa ng mga pangungusap kahit kakarampot lang ang naiintindihan natin na mga salitang Tagalog. Magtiyatiyaga ba kayong magbasa nitong artikulo kahit wikang Filipino ang ginagamit ko?

Wika ang siyang nagsasaad ng kaunlaran ng isang lipunan. Batay nga sa isang tula.

“Ako ay Pilipino
Pilipinas ang bayan ko
At ang wikang Filipino
Wika ng sadyang minana ko”

Karapat dapat lamang pangalagahan ang Wikang Filipino sapagkat ito lamang ang nagpapabuklod sa ating bansa. Kaya dapat lamang magkaroon ng pag-unawa sa pagkakaiba ng wikang Tagalog at wikang Filipino.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest articles